Home » De 12 zintuigen

Photo: Ryan Yao/Unsplash
Ieder moment van iedere dag neem je waar. Door waar te nemen kom je iets over jezelf en de wereld om je heen te weten. Je leert constant en dat kan alleen maar door je zintuigen te gebruiken. De indrukken die je, via je waarnemingen, krijgt, levert direct informatie op over de dingen om je heen. Zolang de ziel wakker is en het orgaan waarmee er waargenomen wordt gezond en intact is, is de informatie betrouwbaar. Rudolf Steiner was de eerste die sprak over 12 zintuigen. Hij gaf aan de vijf bekendste zintuigen een diepere betekenis en noemde daarnaast nog 7 andere, niet fysieke, zintuigen. Het zijn deze 12 zintuigen die ik met jullie wil delen. Hoewel het bijna onmogelijk is de zintuigen te onderscheiden, zal ik ze alle 12 na elkaar bespreken. Als je bijvoorbeeld denkt aan de vorige keer dat je een wandeling maakte of naar een festival ging, dan zal je beter begrijpen waarom het bijna onmogelijk is om de zintuigen helemaal van elkaar te scheiden. Er zijn talloze groeperingen te maken van de zintuigen. De meest gangbare lijkt de volgende te zijn:

Fysieke zintuigen                                    Omgevingsgerichte zintuigen                                    Geestelijke zintuigen

   Tastzin                                                     Reukzin                                                                              Toonzin

   Levenszin                                                Smaakzin                                                                          Taalzin

   Bewegingszin                                        Kleurenzin                                                                         Betekeniszin

   Evenwichtszin                                        Temperatuurzin                                                                Ikzin             

Ieder gezond mens heeft dus twaalf toegangen tot de aarde tot zijn beschikking. Als je hier bewust van wordt, geef je jezelf de kans om de wereld veel nauwkeuriger te kunnen waarnemen en veel steviger op de aarde te staan.